Kiedy można złożyć korektę zeznania podatkowego?

Wypełnianie PIT, mimo że najczęściej jest wykonywane co roku, często budzi wiele wątpliwości, a także pomyłek. Poświadczenie nieprawdy może z kolei nieść za sobą negatywne konsekwencje. Bez obaw, istnieje instrument prawny, dzięki któremu podatnik ma możliwość ich uniknięcia.

W jakim przypadku składa się korektę zeznania podatkowego?

Podstawą do złożenia korekty zeznania podatkowego jest oczywiście błąd w treści złożonej deklaracji. W tym miejscu warto zaznaczyć, że chodzi zarówno o pomyłki formalne, jak i kwotowe. Do pierwszego grona zaliczamy np. niepoprawny adres czy dane osobowe, brak wymaganych załączników, a także zły NIP i wiele więcej.

Zajmując się rozliczeniami podatkowymi w Kielcach, doskonale wiem, że więcej zmartwień wśród podatników powodują błędy kwotowe. Nie bez powodu, gdyż takie nieścisłości mogą wiązać się z zakwalifikowaniem czynu jako przestępstwa skarbowego. To z kolei rodzi dotkliwą odpowiedzialność prawnokarną. Trzeba jednak mieć na uwadze, że nie jest to sytuacja bez wyjścia.

Kiedy złożyć korektę zeznania podatkowego? Terminy

Jeżeli chodzi o drugą grupę, tzn. błędy kwotowe, których konsekwencje mogą być bardzo dotkliwe, korektę należy złożyć możliwie jak najszybciej. Najkorzystniej jest to zrobić jeszcze przed zauważeniem nieścisłości przez organ podatkowy. Aby uniknąć ukarania za przestępstwo skarbowe, trzeba wraz z korektą opłacić kwotę zaległości.

Ogólnie rzecz biorąc, podatnik ma 5 lat na złożenie korekty, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Jeżeli jednak dokona tego do 6 miesięcy po złożeniu poprawianej deklaracji, może liczyć na obniżenie odsetek aż o połowę. Wspominane błędy formalne nie wiążą się z dolegliwościami finansowymi czy prawnymi. Nie oznacza to jednak, że należy je zbagatelizować.